Pez Dotin

Pez Dotin
Nivîskar: Şivanê Kalik
Beş: Zarok
Parve bike:         

Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.

Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.

Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.

Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.Pez dotin karê Bêrîvana ye lê şivan jê divê zanibe. Gava birçê bibe bizina kol bidoşe û navû şîr bixwe.