Hurgiliyên şivantîyê

Hurgiliyên şivantîyê
Nivîskar: Şivanê Kalik
Beş: Felsefe
Parve bike:         

Hurgiliyên şivantiyê çi ne

Pez çawa dihl qusandin?

Hevrîngçawa tûj dibe?

Gava gur were divê çawa birevî?

Çawa çav ber didî bêrîvanîyan?